Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
Class
Teacher
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 SE2
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:35 - 12:20
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
Mon
S: LAU
Še
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
Sl
S: MAT
Vh
Sl
L: ODV
St
El
S: MAT
Pr
El
L: ODV
Sm
S: CEJ
Še
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
Sl
S: VPS
Hu
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
El
S: ELZ
Kb
Sl
L: ODV
St
Sl
S: VPS
Hu
El
S: ELZ
Kb
El
L: ODV
Sm
Sl
S: TEV
Fi
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
El
S: INF
Pr
Sl
L: ODV
St
Sl
S: INF
Kb
El
L: ODV
Sm
El
S: TEV
Fi
Tue
S: LAU
Še
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: MAT
Vh
El
L: ODV
Sm
El
S: MAT
Pr
Sl
S: ANJ
Čp
Sl
L: ODV
St
El
S: ANJ
So
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: SAZ
Hu
El
L: ODV
Sm
El
S: ELZ
Kb
Sl
S: CHE
Hu
Sl
L: ODV
St
El
S: ELZ
Kb
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: MIK
Fi
El
L: ODV
Sm
El
S: INF
Pr
S: OBN
Še
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
Wed
Sl
L: ODV
St
Sl
S: SAZ
Hu
El
L: ODV
Sm
El
S: ELM
Kb
Sl
S: VPS
Hu
Sl
L: ODV
St
El
S: ELM
Kb
El
L: ODV
Sm
S: CEJ
Še
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
Sl
S: ANJ
Čp
Sl
L: ODV
St
El
S: ANJ
So
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: ANJ
Čp
El
L: ODV
Sm
El
S: ANJ
So
Sl
S: INF
Kb
Sl
L: ODV
St
El
S: TEV
Fi
El
L: ODV
Sm
S: OBN
Še
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
Thu
Sl
S: MAT
Vh
Sl
L: ODV
St
El
S: MAT
Pr
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: VPS
Hu
El
L: ODV
Sm
El
S: FYZ
Ja
Sl
S: VPS
Hu
Sl
L: ODV
St
El
S: ČTE
Ja
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: MIK
Fi
El
L: ODV
Sm
El
S: ČTE
Ja
Sl
S: CHE
Hu
Sl
L: ODV
St
El
S: ELT
Ja
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: MIK
Fi
El
L: ODV
Sm
El
S: ELT
Ja
Sl
S: TEV
Fi
Sl
L: ODV
St
El
S: ELT
Ja
El
L: ODV
Sm
Fri
Sl
L: ODV
St
Sl
S: SAZ
Hu
El
L: ODV
Sm
El
S: FYZ
Ja
Sl
S: MAT
Vh
Sl
L: ODV
St
El
S: MAT
Pr
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: ANJ
Čp
El
L: ODV
Sm
El
S: ANJ
So
Sl
S: VPS
Hu
Sl
L: ODV
St
El
S: ELT
Ja
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
Sl
S: VPS
Hu
El
L: ODV
Sm
El
S: ELT
Ja
Sl
S: VPS
Hu
Sl
L: ODV
St
El
S: ELT
Ja
El
L: ODV
Sm
Sl
L: ODV
St
El
L: ODV
Sm
Powered by